Zaznacz stronę
Dobro dziecka. Jak należy je rozumieć?

Dobro dziecka. Jak należy je rozumieć?

Dobro dziecka to nadrzędna zasada, która stanowi podstawową przesłankę wszystkich rozstrzygnięć sądu dotyczących dziecka. Samo jednak pojęcie „dobra dziecka” ma charakter nieostry i podlega każdorazowo badaniu w konkretnych okolicznościach danej sprawy. Czym zatem...

Sposób ustalenia kontaktów z dzieckiem

Sposób ustalenia kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice oraz ich dziecko mają prawo, ale też obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Realizacja wyżej wymienionego uprawnienia i zobowiązania może obejmować w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny,...

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na dziecko?

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na dziecko?

Z biegiem czasu wysokość obowiązku alimentacyjnego ustalona w drodze postępowania sądowego nie przystaje do aktualnych potrzeb małoletniego. Rosną bowiem usprawiedliwione potrzeby dziecka w zakresie rozwoju intelektualnego oraz fizycznego. W takiej sytuacji możemy...

Rozwód bez obecności pozwanego małżonka?

Rozwód bez obecności pozwanego małżonka?

Często jeden z małżonków straszy drugiego, że „nie da mu rozwodu”. Twierdzi też, że nie zamierza odpowiadać na pozew rozwodowy ani pojawiać się na rozprawie. Czy należy obawiać się, że uniemożliwi to orzeczenie rozwodu? Niekoniecznie, ponieważ istnieją prawne...

Co to jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Co to jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Oznacza to, że wszystko, co od chwili...

Dobro małoletniego dziecka ponad interesem rodziców

Dobro małoletniego dziecka ponad interesem rodziców

Władza rodzicielska, poza ograniczeniami wynikającymi wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, może doznawać ograniczeń na mocy tzw. zarządzeń opiekuńczych. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego dyrektywa profilaktycznego działania sądu nakazuje...

Nieabsolutna władza rodzicielska

Nieabsolutna władza rodzicielska

Jednym z elementów wyroku rozwodowego, jest uregulowanie władzy rodzicielskiej stron względem ich małoletnich dzieci. Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek dokonania rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Na marginesie należy wskazać, że regulacja władzy...

Rozwód: wina rozkładu pożycia

Rozwód: wina rozkładu pożycia

Przechodząc do szczegółowych rozważań na temat poszczególnych elementów wyroku rozwodowego warto zacząć od kwestii winy rozkładu pożycia. Orzekając rozwód sąd obligatoryjnie stwierdza, czy i który z małżonków ponowi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków...

Rozwód: kiedy zostają spełnione wszystkie przesłanki?

Rozwód: kiedy zostają spełnione wszystkie przesłanki?

Adam i Ewa długo byli małżeństwem. Wszystko wskazywało na to, że byli dla siebie stworzeni. Przed zawarciem związku małżeńskiego dobrze się poznali, zamieszkali razem i planowali wspólną przyszłość. Niedługo po ślubie ich rodzina zaczęła się powiększać i tak zostali...